رسانه کمپین من طراحم

سومین جلسه مشورتی کمپین #من_طراحم برای برگزاری بزرگترین رویداد طراحان

295

پیرو فراخوان قبلی اسپیرال جهت همکاری و مشورت از اعضای کمپین «من یک طراحم» برای برگزاری رویداد پیش روی کمپین، و برگزاری دو جلسه مشورتی، سومین جلسه نیزعصر 24 آبان ماه در سالن جلسات اسپیرال برگزار شد. در برگزاری این نشست 3 هدف اصلی دنبال می شد که در ادامه به طور کامل شرح داده می شوند.

در ابتدای جلسه جناب آقای دکتر بیدی خلاصه‌ای از دو نشست گذشته را برای حاضرین و میهمانان جدید بیان کردند و موضوعاتی که در پایان جلسه باید تعیین شود را مطرح کردند. بنا بر دستور کاری که از پیش تعیین شده بود، نخستین موضوعی که درباره آن گفتگو شد “انتخاب سخنرانان و دعوت از پیشکسوتان” برای حضور در رویداد بود که هر کدام از حاضرین آراء و پیشنهادات خود را بیان کردند. سپس قرار بر این شد تا امکانی ایجاد شود تا هر کدام از اعضا و امضاکنندگان کمپین بتوانند پیشنهادها و گزینه های مورد نظرشان را به دبیرخانه کمپین برسانند. به زودی نحوه ارسال نظرات توسط ایمیل های گروهی کمپین اطلاع رسانی خواهد شد.

دومین موضوعی که در جلسه عنوان شد “استراتژی های تبلیغاتی” برای کمپین بود که پیشنهادات متفاوتی از سوی میهمانان مطرح شد. یکی از موارد “مشارکت با سایر کمپین های فرهنگی” بود و از چند گزینه نیز نام برده شد که نیاز به بررسی بیشتری دارد. پیشنهاد دیگر هم “همکاری با تیم های حرفه ای جهت ایجاد کمپین های تبلیغاتی” بود که به صورت همکاری دو جانبه و در چهارچوب مشخصی می تواند انجام شود. از سایر مواردی که در بحث تبلیغات کمپین مطرح شد “نقش سازمان ها و موسسات فرهنگی” بود که همچون خانه شهریان جوان می توانند به جمع حامیان اصلی کمپین بپیوندند. در این میان قرار شد پوستری نیز توسط مرکز طراحی اسپیرال به عنوان آغازگر حرکت کمپین طراحی شود و در برخی از سازمان ها و دانشکده هایی که به نوعی با موضوع کمپین مرتبط هستند توزیع شود.

ارسال یک پاسخ

بازی انفجار شرطی بازی انفجار ترفند انفجار شرطی