رسانه کمپین من طراحم

حقوقِ هنر

293

نویسنده:دکتر محمدجعفر نعناکار – وکیل و مدرس دانشگاه

باید توجه داشت که حقوق نیز به فراخور فرهنگ، دانش، تمدن، دین و اندیشه در مسیری پر فراز و نشیب در حال سیر به تکامل است، حقوق هنرمندان، مصنفان و مولفان جزء حقوقی به شمار می رود که بسیار مهم بوده و تضمین پیشرفت بشریت در ابعاد و زوایای گوناگون است، هرچند که کنوانسیون‌های متعدد، قوانین مختلف و رویه‌های بسیاری برای حمایت از این نوع حقوق در جهان معاصر وجود دارد اما متاسفانه بیشترین جرم‌ انگاری در این زمینه نیز رخ می‌نمایاند.
با نگاهی دقیق به جوامع پیشرفته و جوامع در حال گذار و ایضاً جوامع عقب‌مانده به وضوح می‌توان فهیمد که یکی از علل پیشرفت و تکامل خرد جمعی و فرهنگ عمومی صیانت از اثر هنرمند و خود هنرمند است، در جوامع پیشرفته احترام به هنر، هنرمند و آثار به وجود آمده از او برای همگان به فرهنگی غیر قابل عدول تبدیل شده در حالی که در جوامع در حال گذار، حاکمیت با وضع قوانین سعی در فرهنگ سازی عمومی و حضانت از هنر و هنرمند دارد، حال آنکه در جوامع پست به علت وجود مسایل و مشکلات بسیار زیاد اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و مانند آن حاکمیت فرصت پرداخت به چنین موضوعاتی را نداشته و از اینرو شاهد از بین رفتن بسیاری از علوم، آداب، سنن، هنر و مثل آن هستیم.
نتیجه آنکه در جامعی مانند ایران که به هنر و هنرمندی در دنیا شهرت دارد باید کوشید تا افراد جامعه از حقوق هنر و هنرمند آگاه بوده و به آن احترام بگذارند، حقوق را نقض نکرده و از نقض حقوق حمایت ننمایند، ایضاً هنرمندان نیز می‌بایست با فهم موضوعات مرتبط حقوقی، مشاوره و آگاهی از حقوق خود، زمینه را برای سوء استفاده سودجویان مهیا ننموده و با استمساک به قانون و معاهدات بین‌المللی سعی در جهانی نمودن آثار خود نمایند تا هم از نظر معیشتی در جایگاه بهتری قرار گرفته و هم آثار پدید آمده را در زمره یک محصول عالی فرهنگی حفظ و نگهداری نمایند.
بی‌شک همراهی با کمپین #من_طراحم تنها گامی کوچک در راستای تعالی حقوق هنر است اما امید می‌رود تا کنشگران گرامی چه در عرصه هنر و چه حقوق بتوانند با همکاری و همیاری یکدیگر، دست در دست هم به اعتلای این شاخه از حقوق همت گماشته و قدمی هرچند کوچک در راه تعالی هنر بردارند . انشا الله.

ارسال یک پاسخ

بازی انفجار شرطی بازی انفجار ترفند انفجار شرطی