رسانه کمپین من طراحم

ستاد اجرایی کمپین #من_طراحم امروز در کافه ایدما گردهم آمدند

795

امروز طراحان از زمینه های مختلف طراحی در کافه ایدما برای هماهنگی و برنامه‌ریزی سومین همایش کمپین #من_طراحم گردهم آمدند.

ابتدای این جلسه به آشنایی اعضا با یکدیگر گذشت؛ در ادامه دکترحامد بیدی موسس کمپین و امیر‌حسین ناطقی مدیر اجرایی همایش به شرح چالش‌های پیش‌رو و وظایف در مسیر برگزاری سومین همایش پرداختند.این جلسه با بحث و همفکری سایر طراحان حاضر ادامه پیدا کرد و دغدغه‌های رشته‌های مختلف طراحی مورد بررسی قرار گرفت.

در ادامه همراه با پذیرایی و شبکه‌سازی تصمیم به ایجاد تیم اجرایی در جلسه بعدی ستاد گرفته شد.

ارسال یک پاسخ

بازی انفجار شرطی بازی انفجار ترفند انفجار شرطی