رسانه کمپین من طراحم

گزارش مالی فعالیت‌های کمپین #من_طراحم

0

کمپین #من_طراحم به عنوان یک پویش غیرانتفاعی همیشه و درهمه حال شفاف سازی را سرلوحه فعالیت های خود قرار داده و ازابتدا تلاش براین بوده که علاوه برمشارکت تمامی افراد دلسوز جامعه طراحان فضا نیز برای انجام همکاری باز باشد فلذا خود کمپین همیشه و درهمه حال داوطلبانه از هرگونه مشارکت و یا حتی بدست گرفتن مدیریت فعالیت های آن توسط هرگروه، نهاد، سازمان و یا افراد داوطلب استقبال می کند.

کمپین #من_طراحم از ابتدای عمر خود فعالیت هایش را براساس تقاضا و استقبال مخاطبین پیش برده و برگزاری دورهمی و یا همایش های بزرگ و کوچک و همچنین تدوین الگوی استاندارد قرارداد همگی با نظر و درخواست های جامعه طراحان بوده و مرکز طراحی اسپیرال بعنوان مجموعه حقوقی که در این مدت فعالیت ها، قراردادها و هزینه های کمپین را به عهده گرفته درقالب مسئولیت اجتماعی خود سعی براین داشته که تمامی اتفاقات بصورت شفاف و با نظر خود اعضا پیش برود.

با این حال همیشه یکی از نقاطی که شفافیت درآن حرف اصلی را زده و خواهد زد بحث های مالی کمپین درطول این چندسال و هزینه های همایش ها می باشد؛ مجموعه اسپیرال به عنوان متولی برگزاری همایش ها درتمامی طول برگزاری همایش ها باتوجه به تعهداتی که در برگزاری به عهده گرفته سعی برآن داشته تا کمبودها را از منابع خود جبران کند و ازآن مهم تر هرساله گزارش مالی کمپین را بصورت شفاف ارائه نماید.

گزارش مالی هر دوهمایش بزرگ سالهای گذشته، قبل از این درجلسات ستاد اجرایی دراختیار اعضا قرار گرفته و سپس در شبکه‌های اجتماعی کمپین منتشر گردیده است. به جهت تنویر افکار عمومی و پرهیز از هرگونه ابهام مجددا هزینه های همایش سالهای گذشته منتشر می گردد:

امید است که تمامی دلسوزان عرصه طراحی با همراهی و همگامی هرچه بیشتر با این کمپین و دیگر پویش‌های فرهنگی به رشد و موفقیت این رسته ی کاری کمک نمایند.

امیرحسین ناطقی
مدیر اجرایی رویدادهای کمپین

ارسال یک پاسخ

بازی انفجار شرطی بازی انفجار ترفند انفجار شرطی